Ova služba provodi sljedeće mjere i usluge:

 • Provođenje mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na osnovu sadržaja programa mjera zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sukladno potrebama i financijskim mogućnostima ZZZO SBK/KSB.

U okviru provođenja ove djelatnosti obavezno se treba provoditi:

 • Registracija oboljelih od zaraznih bolesti koje podliježu obaveznom prijavljivanju prema zakonu o zaštiti stanovnika od zaraznih bolesti.
 • Epidemiološko izviđanje naselja, kolektiva domačinstava u kojima postoje uvjeti za širenje zaraznih bolesti.
 • Epidemiološko ispitivanje i zdravstvene preglede osoba koje su oboljele ili se sumnja da boluju od određenih zaraznih bolesti prema propisima.
 • Dezinfekcija i dezinsekcija kod određenih zaraznih bolesti prema propisima.

Vršiti zdravstveni nadzor osoba koje podliježu istom:

 • Poslovi u proizvodnji, obradi prometu životnih namirnica i snabdijevanju vodom
 • Poslovi u obrazovnim i socijalnim ustanovama, kao i u odgoju djece
 • Zdravstveni radnici i drugi uposlenici u zdravstvenim ustanovama
 • Zaposlenici u objektima za pružanje higijenske njege (frizeri, kozmetički saloni i dr.)

Vođenje dokumentacije, evidencije izrada izvješća o djelatnostima službi Doma zdravlja te evidencija i izrada izvješća o oboljelim stanjima po međunarodnoj klasifikaciji na način i rokovima utvrđenim propisima i dostavljanje mjesečnih, tromjesečnih godišnjih izvješća nadležnim institucijama.

Uzimanje na analizu uzoraka stolice, urinokulture, brisa grla nosa, rana kao ostalih aktivnosti po zahtjevima drugih službi Doma zdravlja.

-TESTIRANJE NA COVID-19 ZA SUSPEKTNE SLUČAJEVE I ZA ONE PACIJENTE KOJI IDU NA NEKI OD KLINIČKIH CENTARA.

Šef službe:

 • Vlatka Gelić – dipl. sanitarni inžinjer

Uposlenik:

 • Vesna Jozić – medicinska sestra-tehničar

Kontakt telefon:

030/711-735