Tim broj: 5 ; dr. Ismeta Šišić

Radno vrijeme : Ponedjeljak – petak 07:00 – 15:00h

Broj telefona: 030/512-080 ili 030/332-135

Usluge:

Uposlenici:

  • Mujo Trako – medicinski tehničar
  • Zumreta Smajić- medicinski tehničar
  • Nada Ramljak- medicinski tehničar
  • Elvedina Pezer- medicinski tehničar
  • Hasan Tahunić – zubni tehničar