Služba posjeduje :

  • jedan klasični RTG aparat za radiografiju i radioskopiju i u toku je nabavka najsavremenijeg digitalnog RTG aparata za dijagnostičke metode
  • dva ultrazvučna aparata
  • jedan digitalni  RTG aparat za snimanje zuba
  • jedan RTG  aparat za panoramsko snimanje vilice
  • jedan aparat za denzitometriju (DEXA)

Šef službe:
spec. dr. Dragan Pejović

Glavna inžinjer službe:

Dijana Stojak dipl. ing. medicinske radiologije
Nevenka Marosdipl. ing. medicinske radiologije

Radno vrijeme:
od 08:00 h do 14:00 h

Telefon: