Adresa: Preočica – kod OŠ Dubravica

Broj telefona: 030/332-303

Radno vrijeme: 07:00 – 15:00h