Služba za računovodstvo i financije Doma zdravlja Vitez objedinjuje poslove računovodstva i finansija. Osnova za rad službe jest Zakon o proračunu, odnosno Pravilnik o proračunskom računovodstvu.


Računovodstvo obavlja računovodstvene evidencije preko kojih se bilježi i prati kretanje imovine i poslovanja.

Svrha računovodstva je objektivno,uredno i ažurno iskazivanje imovine,obveza,tražbina,prihoda, rashoda i finansijskih rezultata putem finansijskih izvješća (mjesečno,kvartalno i godišnje) za interne potrebe i eksterne korisnike (država,zavod, kanton).

Poslovi finansija su upravljanje i praćenje priljeva i odljeva finansijskih sredstava.

Pristigla, odnosno naplaćena sredstva od korisnika usluga planski i namjenski se usmjeravaju , obaveze se redovno podmiruju u ugovorenim rokovima.

Služba za računovodstvo i financije po sistematizaciji, sa šefom službe ima ukupno pet službenika koji pokrivaju sve potrebe, odnosno zadaću službe.


Radno vrijeme: od 7:00 do 15:00 sati

Šef službe:

  • Branka Stjepanović – dipl. oec.

030/719-351

Uposlenici:

  • Luka Sluganović
  • Ankica Ružić
  • Ana Vuković

030/719-358

Blagajnik:

  • Ana Ramljak