Ljekarska uvjerenja

U našoj ambulanti medicine rada obavljamo sve vrste sistematskih pregleda – prethodnih i periodičnih, za radna mjesta sa povećanim rizikom ili bez rizika. Kod nas možete dobiti sve vrste ljekarskih uvjerenja: Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti za posao Ljekarsko uvjerenje za vozače A, ...

EKG i pregled interniste

Što je pregled interniste? Internistički pregled obavlja liječnik specijalist interne medicine, a sastoji se od razgovora s pacijentom tijekom kojeg uzima detaljne podatke o pacijentovim prijašnjim bolestima, bolestima u obitelji te sadašnjim tegobama (anamneza) te od detaljnog kliničkog pr...

Vozila hitne

Savremena vozila za transport pacijenata.  Kroz djelatnost službe za transport osigurava se sanitetski transport pacijenata, i to:-hitan medicinski transport kada je pacijentu neophodan medicinski  tretman ili pratnja zdravstvenog radnika u toku transporta-medicinski transport koji nije hitan ...

Hitna medicinska pomoć

Rad hitne medicinske službe je 00:00-24:00 124 HITNA MEDICINSKA POMOĆ je medicinka pomoć na mjestu unesrećenja, odnosno oboljenja, u toku transporta i u zdravstvenoj ustanovi. SHMP je organizovana tako da 24 sata dnevno pruža hitnu medicinsku pomoć na načelima brze i efikasne dostupnosti, ...