SVIM VJERNICIMA ISLAMSKE VJEROISPOSVIJESTI, RADNICIMA I NAŠIM PACIJENTIMA, JU “DOM ZDRAVLJA” VITEZ ŽELI BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN, SA ŽELJOM DA VAM BAJRAMSKI DANI BUDU ISPUNJENI U DUHU NAŠE LIJEPE TRADICIJE I OBIČAJA U SREĆI, RADOSTI I MIRU.