Mentalno zdravlje je osnovno ljudsko pravo za sve ljude. Svi ljudi imaju pravo na najviši mogući standard mentalnog zdravlja. Ovo uključuje pravo na zaštitu od rizika za mentalno zdravlje, pravo na dostupnu, pristupačnu, prihvatljivu i kvalitetnu zaštitu te pravo na slobodu, neovisnost i uključivanje u zajednicu.

Članovi tima Centra za mentalno zdravlje Vitez danas su sa svojim korisnicima obilježili Dan mentalnog zdravlja. Najprije su uživali u zajedničkoj kavi i druženju, a zatim su prolaznicima Viteza dijelili cvjetove sa simboličnim porukama, koje su sami izradili. Svjetska federacija za mentalno zdravlje (WFMH ) na Svjetski dan mentalnog zdravlja – 10. listopada 2023. godine aktualizira temu „Mentalno zdravlje je univerzalno ljudsko pravo“ kako bi unaprijedili znanje, podigli svijest i pokrenuli akcije širom svijeta koje promoviraju i štite mentalno zdravlje kao univerzalno ljudsko pravo svih ljudi.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je za obilježavanje 10. listopada ove godine odabrala slogan „Naš um naša prava“.