Dana 07.10.2023. ispred Poslovnog objekta FIS Vitez raspoređeni su medicinska sestra Marija Gudelj sa pripravnicama Lana Vuković, Sivro Ajna i Hana Bešo da prisustvuju obilježavanju dana ružičaste vrpce na poziv udruge građana “Svjetlo” Vitez. U intervalu od 10:00 do 14:00 sati medicnske sestre su pružale usluge mjerenja krvnog tlaka, glukoze u krvi, pulsa i saturacije.

Tom prilikom je pruženo 708 zdravstvenih usluga za 211 osoba i to: krvni pritisak je izmjeren 184 puta, glukoza u krvi 189 puta, SpO2 (saturacija) 177 puta i frekvenca (puls) 177 puta. Od 211 osoba 87 je bilo sa područja općine Vitez, 50 ih je imalo trenutno hipertenziju, dok su vrijednosti glukoze bile u normalnim vrijednostima.

Posebno napomenuti treba da je jednoj osobi sa općine Travnik izmjerena glukoza od 24,3mmol/l, te je prosljeđena svome liječniku jer do tad nije primjećivala simptome povišene glukoze. Promocija je prošla u najboljem redu.

Promocija je realizirana u suradnji sa Patronažnom službom Doma zdravlja Vitez (Hamid Mahmutović, Mirna Radman).