Što je pregled interniste?

Internistički pregled obavlja liječnik specijalist interne medicine, a sastoji se od razgovora s pacijentom tijekom kojeg uzima detaljne podatke o pacijentovim prijašnjim bolestima, bolestima u obitelji te sadašnjim tegobama (anamneza) te od detaljnog kliničkog pregleda.

Kada trebate pregled interniste?

Internistički pregled je potreban kod pojave zdravstvenih tegoba, kao sistematski (preventivni) pregled ili u sklopu predoperativne obrade.

Što obuhvaća pregled interniste?

Nakon iscrpne anamneze, liječnik obavlja klinički pregled koji obuhvaća inspekciju, palpaciju, perkusiju i auskultaciju što znači da će liječnik utvrditi kakvo je opće stanje pacijenta, pogledati kožu i vidljive sluznice, laganim pritiscima vrhovima prstiju pregledati limfne čvorove, krvne žile, trbušne organe i poslušati srce i pluća te izmjeriti krvni tlak. Po završenom razgovoru i pregledu s EKG-om, u dogovoru s pacijentom liječnik će odlučiti o daljnjim potrebnim pretragama ili pregledima. Točna dijagnoza na temelju dobivenih podataka, pretpostavka je za uspješno liječenje pacijenta.

Kako se pripremiti?

Potrebno je donijeti sve ranije nalaze. Poželjno je na pregled doći natašte zbog eventualnih laboratorijskih pretraga.

dr. Irena Tibold – specijalista interne medicine