Obaveštavaju se pacijenti područne ambulante Stara Bila da je ambulanta preseljena u nove prostorije preko puta benzinske pumpe Jerry na Staroj Biloj!

Molimo pacijente za razumijevanje i strpljenje dok se sve poteškoće koje se mogu javiti u početku ne otklone!