Poštovani,

Obavještavaju se građani općine Vitez, gospodarstvenici i drugi zainteresirani, da u Domu zdravlja Vitez mogu uraditi liječničke preglede za upravljanje motornim vozilom, liječničke preglede za držanje i nošenje oružja i municiju, te prethodne i periodične preglede radnika.Više informacija i prijave na broj telefona 030 719 357