Dom zdravlja Vitez je prvi nivo kontakta građana Viteza sa sistemom zdravstvene zaštite. Naš cilj je obezbijediti što bolju dostupnost primarne zdravstvene zaštite, kao integralnog dijela sveobuhvatnog zdravstvenog sistema.

Razvijamo odgovornost za cjelokupno stanovništvo, a ne samo za pojedinca. Usmjereni smo prema porodici, očuvanju i unapređenju zdravlja njenih članova. Svakodnevno radimo na razvoju mehanizama za unapređenje kvaliteta zaštite koju pružamo našim korisnicima. Obezbjeđujemo kontinuitet zdravstvene zaštite, rješavamo akutne i hronične poremećaje zdravlja. Primjenjujući odgovarajuće tehnologije, akcenat stavljamo na promociju zdravlja i prevenciju bolesti. Maksimalno koristimo raspoložive resurse, uz kontinuirani kvalitet rada u cilju očuvanja i unaprijeđenja zdravlja.

Koristeći savremene medicinske doktrine, nastojimo ostvariti opšti cilj – zdravi ljudi u zajednici.

Naši kvaliteti su:

-profesionalizam
-dobri međuljudski odnosi
-timski rad
-kontinuirano učenje i usavršavanje
-spremnost za promjene i razvoj
-stručnost i etičnost u radu
-poštovanje dostojanstva pacijenta


Dom zdravlja, preko izabranog porodičnog ljekara, omogućava građanima da lakše ostvare kontakt sa ljekarom i da dobiju bolju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu. Registracija je kontinuiran proces, a pravo na registraciju imaju svi građani, bez obzira da li su osigurani ili neosigurani. Registracijom kod timova porodične medicine lakše ostvarujete pravo na zdravstvenu zaštitu. Sa svojim timom se dogovarate o terminu pregleda, birate vrijeme koje Vam najviše odgovara, dolazite u naručeni termin i ne čekate. Vaš porodični ljekar se brine o Vašem cjelokupnom zdravlju, upućen je u Vaše zdravstveno stanje, predlaže Vam specijalističke preglede, pruža Vam mogućnost dobijanja savjeta direktnim razgovorom.