Javnoj ustanovi Dom zdravlja Vitez na sjednici županijske Vlade odobreno je 350 000 KM za unaprjeđenje zdravstvenih usluga prema prijedlogu ministra Ante Matića kroz program programu utroška sredstava planiranih u proračunu Županije Središnja Bosna za 2022. godinu na poziciji “kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama županije”.

„Uz činjenicu da su ova ulaganja zakonska obveza osnivača zdravstvenih ustanova, planiranjem sredstava za namjene utvrđene ovim mjerama izravno se doprinosi poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite, smanjenju listi čekanja pacijenata, povećanju zadovoljstva korisnika zdravstvenih usluga, kao i smanjenju odlaska sredstava u druge županije za pružene zdravstvene usluge u drugim zdravstvenim ustanovama“, rekao je u izjavi za medije ministar Anto Matić.

Ukupna vrijednost ovoga programa je 5 045 000 KM, a raspoređen je na 55 izuzetno važnih projekata. Kada je u pitanju općina Vitez izdvojena su dodatna sredstva u iznosu od 200 000 KM za izgradnju nove, multifunkcionalne lamele Doma zdravlja. Također, 93 000 KM idu za financiranje nabavke sanitetskog vozila za dijalizirane pacijente, 32 000 KM nabavku biokemijskog analizera i 25 000 KM za sufinanciranje kupovine špalt mikroskopa.

Sredstva odobrena odlukama Vlade transferirat će se na račune zdravstvenih ustanova na osnovu zaključenog ugovora o korištenju sredstava iz Proračuna za 2022. godinu.