Članovi tima Centra za mentalno zdravlje Vitez, danas, 13.listopada 2023. godine započeli su sa prvom radionicom u Kući njege „Starimo zajedno“ u Novom Travniku. Radionice će voditi medicinska sestra i okupacijski terapeut Inga Hercegovac te socijalna radnica Gabrijela Kurevija. 

Predviđeno je pet okupacijskih radionica, jednom tjedno, s ciljem održavanja i unapređivanja psihofizičkih sposobnosti korisnika.

Radionice će biti prilagođenje njihovim potrebama i interesima, kako bi se povećala njihova mobilnost te smanjila društvena izoliranost. 

Na prvoj, kreativnoj radionici, sudjelovalo je 15 korisnika.