Djeca koja su štićenici Centra za socijalni rad i korisnici stalne pomoći Centra za socijalni rad oslobađaju se plaćanja osnovnih stomatoloških usluga.

Pod osnove stomatološke usluge spadaju:

  • popravke zuba
  • vađenje zuba
  • liječenje zuba
  • preventivno- profilaktički zahvati kod djece

Odluka se odnosi isključivo na osiguranike sa područja Općine Vitez te stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 21.03.2023. godine.