Obavijest iz Službe za stomatološku zaštitu doma zdravlja Vitez

Djeca koja su štićenici Centra za socijalni rad i korisnici stalne pomoći Centra za socijalni rad oslobađaju se plaćanja osnovnih stomatoloških usluga. Pod osnove stomatološke usluge spadaju: Odluka se odnosi isključivo na osiguranike sa područja Općine Vitez te stupa na snagu danom don...